top of page

Privatumo politika

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir esame pasiryžę jį saugoti vykdant savo veiklą, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis. Mes įsipareigojame būti skaidrūs ir aiškiai pateikti informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais, kiek jie bus saugomi, teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą reikalingą informaciją.

 

Ši privatumo politika nėra laikoma STATOME KOKYBĘ susitarimu su Jumis dėl duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus. STATOME KOKYBĘ gali savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką, atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.

 

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

Naudodamiesi www.statomekokybe.lt svetaine, pateikdami savo duomenis, pildydami užklausos formą, tęsdami naršymą svetainėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti STATOME KOKYBĘ paslaugomis bei neteikti Mums savo asmens duomenų kitais tikslais.

 

1. Sąvokos, kurias naudojame šiose Privatumo taisyklėse:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Jūs); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų apsaugos įstatymai – Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, nacionalinės kompetentingos įstaigos nustatytos taisyklės asmens duomenų tvarkymui.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo (Jūs), kuris naudojatės paslaugomis, arba teikiate paslaugas Mums, arba lankotės Mūsų teritorijoje ar patalpose, arba domitės įsidarbinimo pas Mus galimybe arba esate juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršote Svetainėje.

STATOME KOKYBĘ (arba Mes) – MB „Statome kokybę“, juridinio asmens kodas 304748275, registracijos adresas Tulpių g. 132, Ariogala, LT-60252 Raseinių r.

Prašymas – prašymas dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Svetainė – internetinis tinklalapis www.statomekokybe.lt.

 

2. Kokiais principais mes vadovaujamės tvarkydami asmens duomenis?

Mes tvarkome Jūsų duomenis vadovaudamiesi Duomenų apsaugos įstatymais.

Jūsų duomenys tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo surinkti ir tik tiek, kiek būtina konkrečiam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

 

3. Iš kur mes gauname asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai svetainėje užpildote užklausos formą arba kitu būdu kreipiatės į Mus;

Duomenys gali būti generuojami, kai Jūs naudojatės paslaugomis, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote svetainėje.

 

4. Kokius asmens duomenis mes tvarkome pasinaudodami Svetaine ir kodėl?

Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardintais tikslais:

 

 • Atsakymo į gautą užklausą tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

 • Paslaugų teikimo tikslais tvarkome ir kitus Jūsų pateiktus duomenis, kiekvienu atveju tarp mūsų sudarytoje Paslaugų teikimo sutartyje bus nurodyti duomenų tvarkymo tikslai bei saugojimo laikas.

 

5. Paskyros socialiniuose tinkluose

Šiuo metu STATOME KOKYBĘ yra sukūrusi ir valdo paskyrą socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėmis Facebook ir Instagram (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius STOTOME KOKYBĘ Facebook ir Instagram paskyras (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Mūsų įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

6. Slapukai 

Mūsų svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėje.

Apsilankę Mūsų Svetainėje pirmą kartą, iššokančiame lange, informuojančiame apie naudojamus slapukus, galite pasirinkti sutikti su visais slapukais paspaudžiant „Priimti visus slapukus“ arba nustatyti, kuriuos slapukus sutinkate įrašyti, taip pat galite atmesti visus slapukus, paspaudžiant „Slapukų nustatymai“.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės Jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad Jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba, kad interneto naršyklė automatiškai atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Norime Jus informuoti, kad uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Mūsų svetainėje naudojami šių rūšių slapukai:

 • Būtinieji slapukai – užtikrina tinkamą svetainės veikimą skirtinguose įrenginiuose, saugumą. Šie slapukai yra būtini saugiam ir sklandžiam svetainės veikimui, todėl jie įrašomi automatiškai be jūsų sutikimo.

 • Funkciniai slapukai – identifikuoja lankytojus, užtikrina svetainės funkcionalumus, įgalina trečiųjų šalių įskiepių, naudojamų mūsų Svetainėje funkcionalumus, saugumą.

 • Rinkodaros slapukai – personalizuoja trečiųjų šalių įskiepių, naudojamų Mūsų Svetainėje, funkcionalumus ir turinį. 

Mūsų svetainėje veikia šie funkciniai ir rinkodaros slapukai:

 • Trečiosios šalies „Facebook“ slapukai (_c_user, datr, dpr, fr, sb, spin, xs). Šie slapukai naudojami jums nusprendus pasidalinti mūsų turiniu „Facebook“ paskyroje naudojant Facebook „Like“ / „Share“ / „Follow“ mygtukus, taip pat šie slapukai identifikuoja jūsų Facebook paskyrą ir leidžia interaktyviai naudoti mūsų Svetainės Kontaktų puslapyje pateiktą „Facebook“ sienos formą (pvz.: pamėgti Mūsų puslapį „Facebook“ paskyroje, pamėgti, dalintis, komentuoti mūsų įrašus šioje paskyroje ir t.t.).

Trečiųjų šalių slapukai mūsų svetainėje

Kai kurie slapukai, nustatyti Jūsų įrenginyje Jums lankantis Mūsų tinklalapyje ir sutikus su slapukų naudojimu, priklauso trečiosioms šalims, kurios ir tvarko slapukų renkamus duomenis. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir Mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri patalpinta jų interneto tinklalapiuose.

7. Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėje

Mūsų svetainėje gali būti turinio ar nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Norime informuoti, kad Mes nesame atsakingi už kitų interneto svetainių turinį, jų privatumo ir slapukų politiką. Tad jei paspaudę nuorodą iš Mūsų svetainės pateksite į kitas svetaines, turėtumėte atskirai susipažinti su jų privatumo ir slapukų politika.

 

8. Kaip surenkama informacija?

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos patys, naudojatės sistema, lankotės STATOME KOKYBĘ paskyroje, susisiekiate su mumis.

 

9. Koks duomenų tvarkymo (saugojimo) laikotarpis?

Jūsų asmeninę informaciją tvarkysime ir saugosime tik tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti:

 

 • Atsakymo į gautą užklausą tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi 1 m.;

 • Paslaugų teikimo tikslais tvarkome ir kitus Jūsų pateiktus duomenis, kiekvienu atveju tarp mūsų sudarytoje Paslaugų teikimo sutartyje bus nurodyti duomenų tvarkymo tikslai bei saugojimo laikas.

 

10. Ar Jūsų duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims?

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims galime pateikti:

 • duomenų tvarkytojams, su kuriais sudarytos duomenų tvarkymo sutartys (pvz. partneriai);

 • valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

11. Jūsų teisės

    Jūs turite teisę:

 1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 2. Reikalauti ištaisyti, arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 3. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam);

 4. Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

 5. Teisė į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

 6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau tokiu atveju Jūs galite prarasti galimybę būti informuoti apie teisę;

 7. Atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai buvo pateikti;

 8. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

​​

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus rašydami iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

 

12. Kontaktai

MB „Statome kokybę“, 304748275, registracijos adresas: Tulpių g. 132, Ariogala, LT-60252 Raseinių r., info@statomekokybe.lt, +370 636 48006www.statomekokybe.lt

bottom of page